Header image  
S rozsiahlym záberom po Slovensku  
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
Srdečne Vás vítame...

 

Záverom

INBA

Dodavateľský spôsob upratovacích prác pre firmy a obyvateľstvo je dnes už zabehnutou službou s perpektívou jej ďalšieho rozvoja.

Preto si pripomeňme len jej zásadné výhody :

  • odpadajú starosti so zamestnancom, pracovné zaradenie, ktorého nesúvisí s poslaním Vašej firmy

  • v prípade výpadku ( PN, RD... ) zabezpečíme adekvátnu náhradu

  • odpadajú povinnosti s nákupom čistiacich prostriedkov, náradia, bezpečnosťou pri práci a nárokmi vyplývajúcimi zo Zákonníka práce

  • platíte len za skutočne odpracované dni v rámci kalendárneho mesiaca

  • šetrenie nákladov pri povinných odvodoch

  • práce vykonávame vo Vašom pracovnom, resp. mimopracovnom čase bez narušenia chodu prevádzky


Tešíme sa na prípadnú možnú spoluprácu, prajeme pekný a úspešný deň.

 

INBA

TEL. +421 911 026 465

E-mail : klikni

inba@inMail.sk , inbaupratovanie@gmail.com

 

 

 
 

 

 


 

 
 
          © 2009 Jára Ciemmerman..... webdizajn@yeyra.eu 2008 - 20012