Header image  
S rozsiahlym záberom po Slovensku  
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
Srdečne Vás vítame...

 

Upratovanie objektov pred odovzdaním do užívania, resp. po rekonštrukcií

INBA

Keď už máte nervy a iné ... na konci , ostáva posledné : upratať.

Záverečné upratovanie – jedna z najnáročnejších činností v danej oblasti.

Pri záverečnom upratovaní zistíme, že upratovanie sa zmenilo na čistenie, a všetko trvá dvakrát dlhšie, ako pri bežnom upratovaní.

Zabezpečíme vyššie početné stavy upratovacieho personálu a činnosť koordinujeme tak, aby zákazník mohol v čo najkratšom čase začať užívať zhodnotené priestory.

INBA

TEL. +421 911 026 465

E-mail : klikni

inba@inMail.sk , inbaupratovanie@gmail.com