Header image  
S rozsiahlym záberom po Slovensku  
line decor
  
line decor
   
 
 

 
 
Srdečne Vás vítame...

 

Cenník

INBA

Pretože každý obchodný prípad je iný a má svoje špecifické črty, nie je možné ceny uplatniť globálne.

Je možné uviesť cenové rozpätie, ktoré však neposkytne konkrétnu a objektívnu cenu za objednané výkony.

Tú je možné dohodnúť až po obhliadke priestorov a osobnom pohovore s objednávateľom, ktorý upresní rozsah výkonov, zistíme stupeň znečistenia ap...

Obhliadka a vypracovanie cenovej ponuky je bezplatný a nezáväzný úkon.

Radi Vás navštívime.

V rámci bezplatnej činnosti Vám navrhneme optimálny hygienický plán vrátane nezáväznej cenovej ponuky !

INBA

TEL. +421 911 026 465

E-mail : klikni

inba@inMail.sk , inbaupratovanie@gmail.com